12t 14t 16t 18t BPW Germany Type Axle

  • 16ton drum type axle

    เพลากลอง 16 ตัน

    เพลาที่ทนทานสำหรับรถกึ่งพ่วงตู้คอนเทนเนอร์

    เทคโนโลยีการผลิตเพลาของจีนมีเสถียรภาพมากขึ้นและมีชื่อเสียงที่ดี ทุกปีมีการอัปเดตความต้องการรถบรรทุก 300,000 คันในตลาดในประเทศ ประมาณ 50% เป็นรถเทรลเลอร์พื้นเรียบสำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ความต้องการถังน้ำมันประมาณ 10% รถพ่วงส่วนใหญ่ใช้เพลาของจีน หลังจากประสบการณ์การทดสอบถนน 20 ปีเพลารถพ่วงของจีนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

    ตั้งแต่ปี 2020 สินค้าอันตรายทั้งหมดควรใช้เพลาล้อดิสก์ที่มีระบบกันสะเทือนแบบอากาศ ซึ่งสามารถช่วยให้การขนส่งมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากขึ้น