เพลาโบกี้

  • Bogie axle

    เพลาโบกี้

    ล้อโบกี้หรือดรัมเพลาเป็นชุดของระบบกันสะเทือนที่มีเพลาติดตั้งอยู่ใต้รถกึ่งพ่วงหรือรถบรรทุก เพลาโบกี้มักจะมีสองซี่ / สไปเดอร์เพลาหรือสองเพลาดรัมเพลามีความยาวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความยาวของรถพ่วงหรือรถบรรทุกความจุเพลาโบกี้หนึ่งชุดคือ 24Ton, 28Ton, 32Ton, 36Ton ผู้ใช้หลายคนชอบเรียกพวกเขาว่าสุดยอด 25T, super 30T และ super 35T